Požární signalizace

V dnešní době je stále více kladen důraz na ochranu osob a majetku za pomoci elektronických požárních systémů. Rozsáhlé objekty se dnes zpravidla neobejdou bez požární signalizace, která je, ve většině případů, nedílnou součástí elektronického řízení budov. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání poplachové informace osobám určeným k zajištění zásahu, uvádí do činnosti zařízení, která zabraňují rozšíření požáru. Také je možné spustit automatický protipožární zásah.
Požární signalizace slouží pro včasnou a přesnou detekci výskytu požáru pomocí adresných detekčních hlásičů, které sledují, měří a vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny, které vznikají při požáru. Dále pak máme tlačítkové hlasiče, které reagují jen na změnu prostřednictvím lidského činitele, který tyto změny vyhodnocuje sám a stiskem tlačítkového hlásiče předává údaje do ústředny elektrické požární signalizace. Řídící požární ústředna informace vyhodnotí a podle typu dále ovládá výstupní zařízení jako jsou sirény, majáky, přenosy na pulty HZS a ostatní návazné technologie.
EPS_celek

Nabízíme prověřené výrobky od tuzemských i zahraničních dodavatelů LITES Liberec, JOB dectomat Německo, ESSER Austria.

 

pozarni_signalizace pozar_sig_3